wtorek, 10 września 2019

PRAWO AUTORSKIE

1) Co to jest domena publiczna ?
2) Co jest przedmiotem a co podmiotem prawa autorskiego?
3) Co to jest utwór?
4) Jaki są rodzaje praw autorskich twórcy?
5) Jak nazywa się możliwość wykorzystywania utworu bez zgody autora?
6) Czy można wykorzystywać utwór bez zgody autora? Jeśli tak podaj przypadki kiedy jest to możliwe?
7) Jak długo obowiązuje prawo autorskie gdy autor jest znany?
8) Jak długo obowiązuje prawo autorskie do utworu nieznanego autora?
9) Co to jest licencja?
10) Co zwykle jest określone w licencji komercyjnej na program komputerowy?
11) Podaj nazwę jaką określane są 4 podstawowe elementy licencji GNU GPL i opisz każdy z nich.
12) Podaj i opisz 4 elementy licencji CC dzięki którym można zastrzegać publicznie wybrane prawa do utworu.