poniedziałek, 28 listopada 2016

Projekt - Zaopiekuj się algorytmem:

 1. Algorytm Euklidesa
 2. Obliczanie pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona
 3. Numeryczne obliczanie pola pod wykresem funkcji
 4. Obliczanie miejsca zerowego metodą połowienia przedziałów
 5. Obliczanie liczby pi metodą Monte Carlo
 6. Wyszukiwanie Max w tablicy
 7. Zamiana liczby z systemu dziesiętnego na binarny
 8. Zamiana liczby z systemu binarnego na dziesiętny
 9. Sito Erastotenesa
 10. Sortowanie bąbelkowe
 11. Sortowanie przez wstawianie
 12. Sortowanie przez wybór
 13. Szyfr Cezara
 14. Szyfr płotowy
 15. Obliczanie potęgi i silni iteracyjnie
 16. Obliczanie wartości wielomianu – schemat Hornera
 17. Przeszukiwanie binarne
 18. Warunek zbudowaia trójkąta
 19. Pierwiastki trójmianu kwadratowego
 20. Minimalizacja łączenia par
 21. Przynależność punktu do prostej i do odcinka
 22. Prostopadłość prostych
 23. Znajdowanie lidera
 24. Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczb
 25. Porządkowanie przez zliczanie
 26. Jednoczesne wyszukiwanie max i min
 27. Ogólny problem plecakowy
 28. Decyzyjny problem plecakowy
 29. Wydawanie reszty
 30. Sprawdzaie czy słowo jest palindromem
 31. Sprawdzanie czy podane słowa to anagramy
 32. Wyszukiwanie wzorca w tekście
 33. Obliczanie wartości wyrażenia ONP
 34. Szyfrowanie z kluczem

środa, 23 listopada 2016

PRACA DOMOWA KLASY 1


PRACA DOMOWA.

Narysuj schematy blokowe i zapisz specyfikacje algorytmów:
 • obliczania wartości bezwzględnej
 • dzielenia z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez 0
 • podnoszenia dowolnej liczby całkowitej do potęgi n
 • obliczania silni
 • algorytmu Euklidesa – wersja z odejmowaniem i resztą z dzielenia

wtorek, 8 listopada 2016

PRZYKŁADOWE ZADANIA - FUNKCJE KLASA 2


 1. Napisz program do obliczania pola prostokąta z użyciem funkcji:
  Funkcja zwraca liczbę całkowitą, posiada parametry całkowite
 2. Napisz program do obliczania pola prostokąta z użyciem funkcji:
  Funkcja wypisuje wynik na ekranie i nic nie zwraca, posiada parametry rzeczywiste
 3. Napisz program do obliczania pola prostokąta z użyciem funkcji:
  Funkcja wypisuje wynik na ekranie i pytania o długości boków, nie posiada parametrów i nic nie zwraca
 4. Napisz program do obliczania pola kwadratu w którym występuje delaracja funkcji,
  definicja funkcji i wywołanie funkcji
 5. Napisz program do obliczania potęgi liczby 2 z użyciem funkcji i wykorzystaniem rekurencji
 6. Napisz program do obliczania potęgi liczby o dowolnej podstawie z użyciem funkcji i wykorzystaniem rekurencji
 7. Napisz program do obliczania silni z użyciem funkcji i wykorzystaniem rekurencji
 8. Napisz program do obliczania wartości wyrazu ciągu fibonnaciego o podanym numerze z użyciem funkcji i wykorzystaniem rekurencji
 9. Napisz program do wypisania 15 kolejnych wyrazów ciągu fibonnaciego o podanym numerze z użyciem funkcji i wykorzystaniem rekurencji.
 10. Napisz program wyświetlający na ekranie wartość zmiennej i jej adres w pamięci.
 11. Napisz dowolny program w którym zmienna przekazywana jest do funkcji przez referencje
 12. Wyjaśnij różnicę w przekazywaniu parametrów do funkcji przez wartość, referencje i wskaźnik.
 13. Napisz program w którym występuje funkcja pole obliczająca pole kwadratu bądź prostokąta w zależności od ilości podanych parametrów
 14. Napisz program w którym występuje funkcja rozpoznaj wypisująca na ekranie napis :”rozpoznano liczbę” lub „rozpoznano znak” w zależności od rodzaju podanego parametru.
 15. Napisz program z funkcją do obliczania pola trójkąta, posiadającą domyśny parametr wysokości równy 1.

czwartek, 3 listopada 2016