poniedziałek, 7 grudnia 2015

Zagadnienia do testu z algorytmów i podstaw programowania klasy 1

Zapisać  rozwiązanie prostego problemu algorytmicznego w postaci:
  • schematu blokowego w JavaBlock lub odręcznego rysunku tego schematu
  • zapisać specyfikacje rozwiązania czyli nazwy zmiennych stanowiących dane wejściowe i wyjściowe, typ zmiennych (liczba całkowita, rzeczywista, napis itd.) i krótki opis.
  • kod źródłowy w języku c++

Przykładowe problemy algorytmiczne: obliczanie pola prostokąta, dzielenie dwóch liczb z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero, obliczanie wartości bezwzględnej, sprawdzenie czy liczba jest parzysta, obliczanie potęgi liczby o podanym wykładniku.

środa, 21 października 2015

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym klasa 3

Pojawił się nowy plik z wykonaniami algorytmów w akruszu kalkulacyjnym.
Zadanie 4 wymaga dokończenia. Plik znajduje się w Pobieraniu ćwiczeń w katalogu Algorytmy arkusz.


poniedziałek, 21 września 2015

Zagadnienia powtórzenie programowanie kl. 3C

1) Szkielet programu
2) Typy zmiennych oraz operacje wejścia wyjścia (klawiatura, ekran)
3) Generowanie liczb losowych
4) Instrukcja warunkowa
5) Pętle
6) Tablice
7) Funkcje
8) Rekurencja
9) Zapis odczyt z pliku

piątek, 18 września 2015

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PODSTAWY 3C

2C TEST ALGORYTMY I JAVA BLOCK ZAGADNIENIA

1) Pojęcia: Informatyka, procesor, program komputerowy, algorytm
2) Etapy rzowiązywania zadań za pomocą komputera
3) Sposoby reprezentowania algorytmów
4) Zapis podanej specyfikacji do zadania z Java Block np. do pola prostokąta, do obliczania silni z podanej liczby n itd.
5) Algortymy liniowe i z warunkami
- obliczanie pola trójkąta
- czy liczba jest parzysta
- wartość bezwzględna
- sprawdzanie zgody po polsku i po angielsku
- rozwiązanie równania kwadratowego
- algorytm Euklidesa
6) Algorytmy z pętlą
- odliczanie z wypisywaniem liczb na ekran np. co 3 od 10 do 30
- sumowanie podanych liczb np. 5 podanych
- sumowanie kolejnych liczb w danym przedziale
- sprawdzanie ile kolejnych liczb naturalnych można dodać do siebie by ich suma była mniejsza np. od 20
- oblicznanie potęgi np. liczby 2 o podanym wykładniku
- obliczanie silni

poniedziałek, 14 września 2015

PRAWO AUTORSKIE 2015

1) Co to jest domena publiczna ?
2) Co jest przedmiotem a co podmiotem prawa autorskiego?
3) Co to jest utwór?
4) Jaki są rodzaje praw autorskich twórcy?
5) Jak nazywa się możliwość wykorzystywania utworu bez zgody autora?
6) Czy można wykorzystywać utwór bez zgody autora? Jeśli tak podaj przypadki kiedy jest to możliwe?
7) Jak długo obowiązuje prawo autorskie gdy autor jest znany?
8) Jak długo obowiązuje prawo autorskie do utworu nieznanego autora?
9) Co to jest licencja?
10) Co zwykle jest określone w licencji komercyjnej na program komputerowy?
11) Podaj nazwę jaką określane są 4 podstawowe elementy licencji GNU GPL i opisz każdy z nich.
12) Podaj i opisz 4 elementy licencji CC dzięki którym można zastrzegać publicznie wybrane prawa do utworu.

środa, 8 kwietnia 2015

Zespołowy projekt programistyczny - tematy

1) Pola i objętości figur
2) Książka adresowa
3) Zamiana liczb pomiędzy systemami liczbowymi
4) Bankomat z możliwością wpłaty
5) Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą testów
6) Szyfrowanie i odszyfrowanie listów za pomocą klucza
7) Metody sortowania - wizualna prezentacja sortowania
8) Gra matematyczna - Mistrz obliczeń

sobota, 28 marca 2015

Praca domowa klasa 2c

Matura 2014 a2_pp zadanie 5 pary liczb podpunkt b. Termin środ 1.04.2015

Matura 2012 a2_pp zadanie 4 cyfry podpunkt c. Termin poniedziałek 30.03.2015

piątek, 27 marca 2015

PRACA DOMOWA


Prace domowe dotyczą głównie języków programowania. Pracę domową należy przekazać przez formularz przekazywania dostępny w zakładce Praca domowa oraz zapisać na kartce lub w zeszycie.
Kryteria oceny:
S - samodzielność 1 pkt
O - odtworzenie fragmentu kodu z pamięci na prośbę nauczyciela 1pkt
W- wykonanie 1 pkt
A - aplikacja (zrozumienie zapisanego kodu) odpowiedź na pytanie dotyczące kodu 1pkt

poniedziałek, 16 marca 2015

ZAPIS ODCZYT Z PLIKU

Materiały do nauki na Quizlet: http://quizlet.com/_18toqi

czwartek, 22 stycznia 2015

ODWROTNA NOTACJA POLSKA PRZYKLADY KL. 2

1+3*(4+2*3) ONP: 13423*+*+
3*(9-2*4+1)-2 ONP: 3924*-1+*2-
6+3*2*(7-4)  ONP: 632*74-*+
(2+6)*(9-8+4)-3 ONP: 26+98-4+*3-
((2+5)-(3-1))*3+4 ONP: 25+31--3*4+