środa, 28 lutego 2018

REFERATY KLASA 3C


Tematy:
1) DOS - historia, polecenia konsoli
2) Linux - zastosowanie, budowa, najważniejsze polecenia konsoli
3) Systemy operacyjne – definicja, historia, popularne systemy i systemy do zastosowań przemysłowych militarnych. Przyszłość systemów operacyjnych
4) Budowa komputera i procesora. Elementy składowe jednostki centralnej. Historia i tendencje rozwojowe
5) Bezpieczeństwo w sieci lokalnej i w internecie.
6) Język HTML
7) Język PHP
8) Java Script

Podział na osoby przypisane do tematu został ustalony w dniu 28.02.2018
Termin oddania 15.03.2018

Do każdego referatu należy podać źródła informacji wykorzystane przy opracowaniu.

Kryteria oceny:
1) Wykorzystanie wielu źródeł informacji i podanie ich w pracy
2) Prawidłowa edycja tekstu referatu
3) Terminowe wykonanie
4) Poprawne merytorycznie opracowanie tematu 

piątek, 16 lutego 2018

ZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY


Środowiska:
http://sketchpad.cc/
http://processingjs.org/
http://processing.org/
http://phaser.io/
Kursy JS:
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-games-visualizations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-natural-simulations


Zespołowy projekt programistyczny – inżynieria oprogramowania. Zespoły czteroosobowe.

Role w zespołach:
 1. Szef zespołu
 2. programista min 2 osoby
 3. osoba odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji
 4. osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem
 5. tester

Dokumentacja wstępna do oddania w dniu 28.02.2018r. ma zawierać:
 1. Nazwa projektu
 2. Specyfikacja – opis wymagań stawianych aplikacji skonsultowany z klientem
 3. Podział zadań wewnątrz zespołu
 4. Harmonogram wykonania z podziałem zadań, etapy wykonania aplikacji. (daty wykonania lub czas realizacji etapów.)
 5. Formy komunikacji wewnątrz zespołu, terminy spotkań.

Wstępna wersja aplikacji zawierająca przynajmniej najprostsze elementy projektu do oddania w terminie przed świętami wielkanocnymi.

Termin oddania wersji końcowej 14.05.2017.
 1. Dokumentacja końcowa ma zawierać:
 2. Opis działania programu dla użytkownika – krótka instrukcja obsługi.
 3. Opis użytych zmiennych, bibliotek, funkcji w kodzie źródłowym. Celem tego opisu jest ułatwienie naprawy programu lub jego rozwijania przez innych programistów niż autorzy.
Taki opis jest niezbędny w wypadku zmiany pracy przez autora, zatrudnienia nowego programisty, wypadków losowych.

Kod źródłowy oddawanego programu powinien być przejrzysty, czytelny, z licznymi komentarzami. Ogólną znajomość kodu powinni posiadać wszyscy członkowie zespołu niezależnie czy są szefami czy tylko tworzą dokumentacje.