poniedziałek, 21 września 2015

Zagadnienia powtórzenie programowanie kl. 3C

1) Szkielet programu
2) Typy zmiennych oraz operacje wejścia wyjścia (klawiatura, ekran)
3) Generowanie liczb losowych
4) Instrukcja warunkowa
5) Pętle
6) Tablice
7) Funkcje
8) Rekurencja
9) Zapis odczyt z pliku

piątek, 18 września 2015

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE PODSTAWY 3C

2C TEST ALGORYTMY I JAVA BLOCK ZAGADNIENIA

1) Pojęcia: Informatyka, procesor, program komputerowy, algorytm
2) Etapy rzowiązywania zadań za pomocą komputera
3) Sposoby reprezentowania algorytmów
4) Zapis podanej specyfikacji do zadania z Java Block np. do pola prostokąta, do obliczania silni z podanej liczby n itd.
5) Algortymy liniowe i z warunkami
- obliczanie pola trójkąta
- czy liczba jest parzysta
- wartość bezwzględna
- sprawdzanie zgody po polsku i po angielsku
- rozwiązanie równania kwadratowego
- algorytm Euklidesa
6) Algorytmy z pętlą
- odliczanie z wypisywaniem liczb na ekran np. co 3 od 10 do 30
- sumowanie podanych liczb np. 5 podanych
- sumowanie kolejnych liczb w danym przedziale
- sprawdzanie ile kolejnych liczb naturalnych można dodać do siebie by ich suma była mniejsza np. od 20
- oblicznanie potęgi np. liczby 2 o podanym wykładniku
- obliczanie silni

poniedziałek, 14 września 2015

PRAWO AUTORSKIE 2015

1) Co to jest domena publiczna ?
2) Co jest przedmiotem a co podmiotem prawa autorskiego?
3) Co to jest utwór?
4) Jaki są rodzaje praw autorskich twórcy?
5) Jak nazywa się możliwość wykorzystywania utworu bez zgody autora?
6) Czy można wykorzystywać utwór bez zgody autora? Jeśli tak podaj przypadki kiedy jest to możliwe?
7) Jak długo obowiązuje prawo autorskie gdy autor jest znany?
8) Jak długo obowiązuje prawo autorskie do utworu nieznanego autora?
9) Co to jest licencja?
10) Co zwykle jest określone w licencji komercyjnej na program komputerowy?
11) Podaj nazwę jaką określane są 4 podstawowe elementy licencji GNU GPL i opisz każdy z nich.
12) Podaj i opisz 4 elementy licencji CC dzięki którym można zastrzegać publicznie wybrane prawa do utworu.