piątek, 1 marca 2019

Stanowiska i obowiązki

S. obecności - sprawdza obecność na liście komputerowej, zapisuje x, b oraz n na liście papierowej 
S. tematu - zapisuje temat w spisie tematów równocześnie ze sprawdzaniem obecności 
S. statystyki - równocześnie ze sprawdzaniem obecności zlicza ilość poszczególnych ocen przygotowania do lekcji 
S. zeszytu - równocześnie ze sprawdzaniem obecności oznacza pieczątką koniec wpisów w zeszycie 
S. pamięci - na prośbę nauczyciela przypomina ostatnią lekcję np. niepełne omówienie tematu, fakt łączenia lekcji, temat zajęć, skrócenie lekcji itd. 
S. powietrza - otwiera okno w sali na koniec lekcji, zamyka na rozpoczęciu zajęć bądź decyduje o pozostawieniu otwartego okna jeśli uzna to za konieczne 
S. czasu - przypomina 5 min przed końcem zajęć nauczycielowi o kończącym się czasie i prosi o ustawienie poziomu zrozumienia zajęć na licznikach. W czasie testów włącza i wyłącza timer na tablicy. 
S. pulpitu - sprawdza zawartość pulpitów w sali po wejściu na zajęcia i ewentualnie usuwa niewłaściwe zmiany nazw i tapet, zgłaszając ten fakt nauczycielowi 
S. wyłączenia komputera - w grupach, które kończą zajęcia sprawdza czy komputery zostały wyłączone Serwisant - zgłasza awarie sprzętu i oprogramowania, może instalować oprogramowanie, przypominać o instalacji aktualizacji 
S. poprawy - przypomina o konieczności zapisu na rehabilitację ocen, może zabierać zeszyt zapisów, podawać kolegom z klasy lub samodzielnie zapisywać ich na rehabilitację 
Zbieracz referatów - zbiera referaty i prace oddawane w postaci elektronicznej i papierowej, sprawdza kompletność prac, wymagane nazewnictwo plików, porządkuje oddane prace w folderach. 
S. pytań - zbiera pod koniec lekcji pytania abcd związane z zajęciami, wymyślone przez uczniów na zajęciach. (każde zaakceptowane przez nauczyciela indywidualne pytanie to 1 punkt, 5 puntów oznacza ocenę bdb, uczeń może otrzymać  maksymalnie 2 oceny za układanie pytań abcd w semestrze. 
Kartograf myśli - w czasie zajęć tworzy mapę myśli związaną z lekcją. Mapa może być w formie papierowej, tablicowej bądź elektronicznej. Mapy mogą być opublikowane na blogu 
Strażnik krzeseł (porządku) - na zakończenie zajęć pilnuje prawidłowego ułożenia krzeseł w sali. Firmy: 
NFZ-nowa forma zapamiętywania poprawy, zeszytu, powietrza 
GUS-grupowy urząd statystyczny tematu, statystyki, obecności 
ABW-agencja bezpieczeńswa wewnątrzlekcyjnego pulpitu, krzeseł, pamięci, wyłączenia komputerów, 
US - urząd skarbowy - czas to pieniądz czasu, zbieracz,pytań 
Wolne zawody: kartograf myśli, serwisant 

W wypadku nieobecności pracownika jego obowiązki przejmują pozostali pracownicy firmy.