środa, 23 maja 2018

PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZY DANYCH


Praca domowa klasa 2c - przygotowanie baz danych maturalnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego  – zaimportowanie danych do tabel w bazie z plików tekstowych i wykonanie relacji według stałych grup projektowych zgodnie z podanym poniżej schematem.
gr1 - 2011
gr2 - 2012
gr8 - 2018