sobota, 28 marca 2015

Praca domowa klasa 2c

Matura 2014 a2_pp zadanie 5 pary liczb podpunkt b. Termin środ 1.04.2015

Matura 2012 a2_pp zadanie 4 cyfry podpunkt c. Termin poniedziałek 30.03.2015

piątek, 27 marca 2015

PRACA DOMOWA


Prace domowe dotyczą głównie języków programowania. Pracę domową należy przekazać przez formularz przekazywania dostępny w zakładce Praca domowa oraz zapisać na kartce lub w zeszycie.
Kryteria oceny:
S - samodzielność 1 pkt
O - odtworzenie fragmentu kodu z pamięci na prośbę nauczyciela 1pkt
W- wykonanie 1 pkt
A - aplikacja (zrozumienie zapisanego kodu) odpowiedź na pytanie dotyczące kodu 1pkt

poniedziałek, 16 marca 2015

ZAPIS ODCZYT Z PLIKU

Materiały do nauki na Quizlet: http://quizlet.com/_18toqi