czwartek, 8 września 2016

Regulamin pracowni komputerowej

wtorek, 6 września 2016

Przedmiotowe ocenianie prezentacja.

poniedziałek, 5 września 2016

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z KLASY 2

1) Podstawowe pojęcia i szkielet programu
2) Typy zmiennych oraz operacje wejścia wyjścia (klawiatura, ekran)
3) Instrukcja warunkowa
4) Pętle
5) Tablice
6) Generowanie liczb losowych
7) Funkcje
8) Rekurencja
9) Zapis odczyt z pliku
10) Wskaźniki