czwartek, 24 października 2019

ZAMIANA TABLICY KREDOWEJ W AKTYWNĄ W 5 MINUT!

Polecam apkę Blogger Pro do publikowania na swoich blogach edukacyjnych zdjęć natychmiast po ich wykonaniu. Kredowa tablica też może stać się tablicą aktywną.
 
Zdjęcie umieszczone na żywo podczas konferencji szkoleniowej.

piątek, 4 października 2019

wtorek, 10 września 2019

PRAWO AUTORSKIE

1) Co to jest domena publiczna ?
2) Co jest przedmiotem a co podmiotem prawa autorskiego?
3) Co to jest utwór?
4) Jaki są rodzaje praw autorskich twórcy?
5) Jak nazywa się możliwość wykorzystywania utworu bez zgody autora?
6) Czy można wykorzystywać utwór bez zgody autora? Jeśli tak podaj przypadki kiedy jest to możliwe?
7) Jak długo obowiązuje prawo autorskie gdy autor jest znany?
8) Jak długo obowiązuje prawo autorskie do utworu nieznanego autora?
9) Co to jest licencja?
10) Co zwykle jest określone w licencji komercyjnej na program komputerowy?
11) Podaj nazwę jaką określane są 4 podstawowe elementy licencji GNU GPL i opisz każdy z nich.
12) Podaj i opisz 4 elementy licencji CC dzięki którym można zastrzegać publicznie wybrane prawa do utworu.

piątek, 1 marca 2019

Stanowiska i obowiązki

S. obecności - sprawdza obecność na liście komputerowej, zapisuje x, b oraz n na liście papierowej 
S. tematu - zapisuje temat w spisie tematów równocześnie ze sprawdzaniem obecności 
S. statystyki - równocześnie ze sprawdzaniem obecności zlicza ilość poszczególnych ocen przygotowania do lekcji 
S. zeszytu - równocześnie ze sprawdzaniem obecności oznacza pieczątką koniec wpisów w zeszycie 
S. pamięci - na prośbę nauczyciela przypomina ostatnią lekcję np. niepełne omówienie tematu, fakt łączenia lekcji, temat zajęć, skrócenie lekcji itd. 
S. powietrza - otwiera okno w sali na koniec lekcji, zamyka na rozpoczęciu zajęć bądź decyduje o pozostawieniu otwartego okna jeśli uzna to za konieczne 
S. czasu - przypomina 5 min przed końcem zajęć nauczycielowi o kończącym się czasie i prosi o ustawienie poziomu zrozumienia zajęć na licznikach. W czasie testów włącza i wyłącza timer na tablicy. 
S. pulpitu - sprawdza zawartość pulpitów w sali po wejściu na zajęcia i ewentualnie usuwa niewłaściwe zmiany nazw i tapet, zgłaszając ten fakt nauczycielowi 
S. wyłączenia komputera - w grupach, które kończą zajęcia sprawdza czy komputery zostały wyłączone Serwisant - zgłasza awarie sprzętu i oprogramowania, może instalować oprogramowanie, przypominać o instalacji aktualizacji 
S. poprawy - przypomina o konieczności zapisu na rehabilitację ocen, może zabierać zeszyt zapisów, podawać kolegom z klasy lub samodzielnie zapisywać ich na rehabilitację 
Zbieracz referatów - zbiera referaty i prace oddawane w postaci elektronicznej i papierowej, sprawdza kompletność prac, wymagane nazewnictwo plików, porządkuje oddane prace w folderach. 
S. pytań - zbiera pod koniec lekcji pytania abcd związane z zajęciami, wymyślone przez uczniów na zajęciach. (każde zaakceptowane przez nauczyciela indywidualne pytanie to 1 punkt, 5 puntów oznacza ocenę bdb, uczeń może otrzymać  maksymalnie 2 oceny za układanie pytań abcd w semestrze. 
Kartograf myśli - w czasie zajęć tworzy mapę myśli związaną z lekcją. Mapa może być w formie papierowej, tablicowej bądź elektronicznej. Mapy mogą być opublikowane na blogu 
Strażnik krzeseł (porządku) - na zakończenie zajęć pilnuje prawidłowego ułożenia krzeseł w sali. Firmy: 
NFZ-nowa forma zapamiętywania poprawy, zeszytu, powietrza 
GUS-grupowy urząd statystyczny tematu, statystyki, obecności 
ABW-agencja bezpieczeńswa wewnątrzlekcyjnego pulpitu, krzeseł, pamięci, wyłączenia komputerów, 
US - urząd skarbowy - czas to pieniądz czasu, zbieracz,pytań 
Wolne zawody: kartograf myśli, serwisant 

W wypadku nieobecności pracownika jego obowiązki przejmują pozostali pracownicy firmy.

piątek, 25 stycznia 2019

wtorek, 15 stycznia 2019

środa, 2 stycznia 2019