piątek, 13 kwietnia 2018

REFERAT NR 2 KLASA 2C

Algorytmy
  1. Rekurencyjnego i iteracyjnego obliczania wartości kolejnych wyrazów ciągu Fibbonaciego G8
  2. Zamiany z stystemu binarnego na dziesiętny G7
  3. Zamiany z systmu dziesiętnego na binarny G6
  4. Sotowania bąbelkowego G5
  5. Sortowania przez wybór G4
  6. Sortowania prze wstawianie G3
  7. Sortowania przez scalanie G2
  8. Sortowania przez wybór G1

Zawartość Referatu:
1) Opis działania i zastosowanie
2) Specyfikacja
3) Schemat blokowy + plik zapisany w JavaBlock
4) Program w C++ z komentarzami
Brak dowolnego elementu sprawozdania powoduje odrzucenie w całości i ocenę ndst
Błędnie wykonany element sprawozdania = -1 pkt.
Nieprawidłowa edycja tekstu =-1pkt.
Przekroczenie terminu oddania =-1pkt. za każde przesunięcie terminu.

Do oddania wersja papierowa i elektroniczna. TERMIN 23.04.2018