poniedziałek, 7 grudnia 2015

Zagadnienia do testu z algorytmów i podstaw programowania klasy 1

Zapisać  rozwiązanie prostego problemu algorytmicznego w postaci:
  • schematu blokowego w JavaBlock lub odręcznego rysunku tego schematu
  • zapisać specyfikacje rozwiązania czyli nazwy zmiennych stanowiących dane wejściowe i wyjściowe, typ zmiennych (liczba całkowita, rzeczywista, napis itd.) i krótki opis.
  • kod źródłowy w języku c++

Przykładowe problemy algorytmiczne: obliczanie pola prostokąta, dzielenie dwóch liczb z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero, obliczanie wartości bezwzględnej, sprawdzenie czy liczba jest parzysta, obliczanie potęgi liczby o podanym wykładniku.