piątek, 30 listopada 2018

WYZWANIA SQL KL. 3C - KHAN ACADEMY

1 Baza książek
2 Filmowe hity
3 Rzeczy do zrobienia
4 Karaoke
5 Twórca playlisty

1 Pisarz
2 Dziennik postępu uczniów
3 Hobby Roberta
4 Zamówienia klientów
5 Fiend Book

Wyzwania które nie zostały wykonane i zaliczone na lekcji uzupełniamy w domu wpisując do zeszytu kod rozwiązania.

środa, 5 września 2018

środa, 23 maja 2018

PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZY DANYCH


Praca domowa klasa 2c - przygotowanie baz danych maturalnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego  – zaimportowanie danych do tabel w bazie z plików tekstowych i wykonanie relacji według stałych grup projektowych zgodnie z podanym poniżej schematem.
gr1 - 2011
gr2 - 2012
gr8 - 2018

piątek, 13 kwietnia 2018

REFERAT NR 2 KLASA 2C

Algorytmy
 1. Rekurencyjnego i iteracyjnego obliczania wartości kolejnych wyrazów ciągu Fibbonaciego G8
 2. Zamiany z stystemu binarnego na dziesiętny G7
 3. Zamiany z systmu dziesiętnego na binarny G6
 4. Sotowania bąbelkowego G5
 5. Sortowania przez wybór G4
 6. Sortowania prze wstawianie G3
 7. Sortowania przez scalanie G2
 8. Sortowania przez wybór G1

Zawartość Referatu:
1) Opis działania i zastosowanie
2) Specyfikacja
3) Schemat blokowy + plik zapisany w JavaBlock
4) Program w C++ z komentarzami
Brak dowolnego elementu sprawozdania powoduje odrzucenie w całości i ocenę ndst
Błędnie wykonany element sprawozdania = -1 pkt.
Nieprawidłowa edycja tekstu =-1pkt.
Przekroczenie terminu oddania =-1pkt. za każde przesunięcie terminu.

Do oddania wersja papierowa i elektroniczna. TERMIN 23.04.2018

środa, 14 marca 2018

REFERATY KLASA 2C

Algorytmy
 1. Algorytm Euklidesa G8
 2. Sito Erastotenesa G7
 3. Wyszukiwania Min i Max G6
 4. Znajdowania Lidera G5
 5. Sprawdzania monotoniczności G4
 6. Rekurencyjnego i iteracyjnego obliczania Potęgi (schemat blokowy do wersji iteracyjnej) G3
 7. Rekurencyjnego i iteracyjnego obliczania Silni  (schemat blokowy do wersji iteracyjnej) G2
 8. Rekurencyjnego i iteracyjnego obliczania wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera (schemat blokowy do wersji iteracyjnej) G1

Zawartość Referatu:
1) Opis działania i zastosowanie
2) Specyfikacja
3) Schemat blokowy + plik zapisany w JavaBlock
4) Program w C++ z komentarzami
Brak dowolnego elementu sprawozdania powoduje odrzucenie w całości i ocenę ndst
Błędnie wykonany element sprawozdania = -1 pkt.
Do oddania wersja papierowa i elektroniczna. TERMIN 26.03.2018

środa, 28 lutego 2018

REFERATY KLASA 3C


Tematy:
1) DOS - historia, polecenia konsoli
2) Linux - zastosowanie, budowa, najważniejsze polecenia konsoli
3) Systemy operacyjne – definicja, historia, popularne systemy i systemy do zastosowań przemysłowych militarnych. Przyszłość systemów operacyjnych
4) Budowa komputera i procesora. Elementy składowe jednostki centralnej. Historia i tendencje rozwojowe
5) Bezpieczeństwo w sieci lokalnej i w internecie.
6) Język HTML
7) Język PHP
8) Java Script

Podział na osoby przypisane do tematu został ustalony w dniu 28.02.2018
Termin oddania 15.03.2018

Do każdego referatu należy podać źródła informacji wykorzystane przy opracowaniu.

Kryteria oceny:
1) Wykorzystanie wielu źródeł informacji i podanie ich w pracy
2) Prawidłowa edycja tekstu referatu
3) Terminowe wykonanie
4) Poprawne merytorycznie opracowanie tematu 

piątek, 16 lutego 2018

ZESPOŁOWY PROJEKT PROGRAMISTYCZNY


Środowiska:
http://sketchpad.cc/
http://processingjs.org/
http://processing.org/
http://phaser.io/
Kursy JS:
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-games-visualizations
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming-natural-simulations


Zespołowy projekt programistyczny – inżynieria oprogramowania. Zespoły czteroosobowe.

Role w zespołach:
 1. Szef zespołu
 2. programista min 2 osoby
 3. osoba odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji
 4. osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem
 5. tester

Dokumentacja wstępna do oddania w dniu 28.02.2018r. ma zawierać:
 1. Nazwa projektu
 2. Specyfikacja – opis wymagań stawianych aplikacji skonsultowany z klientem
 3. Podział zadań wewnątrz zespołu
 4. Harmonogram wykonania z podziałem zadań, etapy wykonania aplikacji. (daty wykonania lub czas realizacji etapów.)
 5. Formy komunikacji wewnątrz zespołu, terminy spotkań.

Wstępna wersja aplikacji zawierająca przynajmniej najprostsze elementy projektu do oddania w terminie przed świętami wielkanocnymi.

Termin oddania wersji końcowej 14.05.2017.
 1. Dokumentacja końcowa ma zawierać:
 2. Opis działania programu dla użytkownika – krótka instrukcja obsługi.
 3. Opis użytych zmiennych, bibliotek, funkcji w kodzie źródłowym. Celem tego opisu jest ułatwienie naprawy programu lub jego rozwijania przez innych programistów niż autorzy.
Taki opis jest niezbędny w wypadku zmiany pracy przez autora, zatrudnienia nowego programisty, wypadków losowych.

Kod źródłowy oddawanego programu powinien być przejrzysty, czytelny, z licznymi komentarzami. Ogólną znajomość kodu powinni posiadać wszyscy członkowie zespołu niezależnie czy są szefami czy tylko tworzą dokumentacje.