piątek, 30 listopada 2018

WYZWANIA SQL KL. 3C - KHAN ACADEMY

1 Baza książek
2 Filmowe hity
3 Rzeczy do zrobienia
4 Karaoke
5 Twórca playlisty

1 Pisarz
2 Dziennik postępu uczniów
3 Hobby Roberta
4 Zamówienia klientów
5 Fiend Book

Wyzwania które nie zostały wykonane i zaliczone na lekcji uzupełniamy w domu wpisując do zeszytu kod rozwiązania.