piątek, 31 marca 2017

TEST ALGORYTMY NA TEKSTACH I SZYFROWANIE KLASA 2C

Zagadnienia:
Palindrom
Sortowanie tekstu
Sprawdzanie czy 2 wyrazy są anagramami (stosowane metody)
Wyszukiwanie wzorca w tekście
Metody szyfrowania z podręcznika (opis, podanie przykładów)
Implementacje szyfrowania i deszyfrowania
Szyfr Cezara
Szyfr płotowy
Szyfr Vigenere'a
Szyfr Kolumnowy

poniedziałek, 6 lutego 2017

PODSTAWOWE POLECENIA SYSTEMU DOS - ĆWICZENIA


 1. Poruszanie się po strukturze katalogów (wejście, wyjście) zmiana dysku, wyświetlanie zawartości katalogu, drzewa katalogów
 2. Tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy katalogu i pliku,
 3. Edycja pliku, tworzenie pliku z konsoli, wyświetlanie zawartości pliku
 4. Zmiana atrybutów plików
 5. Kopiowanie i przenoszenie

piątek, 3 lutego 2017

Systemy operacyjne - pytania klasa 3


 1. Co to jest Informatyka ?
 2. Co to jest Procesor ?
 3. Jaki jest podział urządzeń podłączonych do komputera ?
 4. Co to jest CPU
 5. Z jakiego podstawowego elemetu elektronicznego zbudowany jest procesor ?
 6. Jak nazywa się technologia wykorzystywana do produkcji procesorów?
 7. Podaj dwa podstawowe elementy mikroprocesora ?
 8. Jakie jest zadanie EU ?
 9. Jakie jest zadanie CU ?
 10. Co trafia do EU ?
 11. Co trafia do CU ?
 12. Co to jest magistrala ?
 13. Jakie są rodzaje przesyłania sygnału w magistrali ?
 14. Jakie są rodzaje pamięci wewnętrznych?
 15. Co to jest BIOS ?
 16. Co to jest UEFI ?
 17. Podaj przykłady magistrali ?
 18. Podaj definicję programu komputerowego ?
 19. Jaki jest najczęściej zmieniany parametr w BIOS ?
 20. Podaj definicję systemu operacyjnego?
 21. Ogólny model systemu operacyjnego ?
 22. Podaj definicję pliku ?
 23. Jakie są typowe atrybuty pliku?
 24. Podaj definicję Katalogu ?
 25. Podaj definicję Folderu?
 26. Co to jest GUI?
 27. System plików - co określa?
 28. Podaj definicję klastra?
 29. Podaj definicję sektora?
 30. Podaj trzy przykładowe systemy plików ?
 31. Podaj najpopularniejsze systemy operacyjne?
 32. Jakie są zadania systemu operacyjnego ?
 33. Zasoby systemu operacyjnego
 34. Kryteria oceny systemu operacyjnego
 35. Podział SO ze względu na ilość wykonywanych zadań
 36. Podział SO ze względu na ilość użytkowników

piątek, 13 stycznia 2017

POWTÓRZENIE KLASA 2

CIĄGI LICZBOWE
1) Badanie czy liczba jest pierwsza
2) Sito Erastotenesa
3) Liniowe przeszukiwanie ciągu liczbowego
4) Znajdowanie minimalnego lub maksymalnego elementu
5) Znajdowanie lidera w Zbiorze
6) Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczbowego
SORTOWANIE
1) Bąbelkowe
2) Przez wybieranie
3) Przez wstawianie
4) Przez zliczanie
5) Kubełkowe

poniedziałek, 28 listopada 2016

Projekt - Zaopiekuj się algorytmem:

 1. Algorytm Euklidesa
 2. Obliczanie pierwiastka kwadratowego metodą Raphsona-Newtona
 3. Numeryczne obliczanie pola pod wykresem funkcji
 4. Obliczanie miejsca zerowego metodą połowienia przedziałów
 5. Obliczanie liczby pi metodą Monte Carlo
 6. Wyszukiwanie Max w tablicy
 7. Zamiana liczby z systemu dziesiętnego na binarny
 8. Zamiana liczby z systemu binarnego na dziesiętny
 9. Sito Erastotenesa
 10. Sortowanie bąbelkowe
 11. Sortowanie przez wstawianie
 12. Sortowanie przez wybór
 13. Szyfr Cezara
 14. Szyfr płotowy
 15. Obliczanie potęgi i silni iteracyjnie
 16. Obliczanie wartości wielomianu – schemat Hornera
 17. Przeszukiwanie binarne
 18. Warunek zbudowaia trójkąta
 19. Pierwiastki trójmianu kwadratowego
 20. Minimalizacja łączenia par
 21. Przynależność punktu do prostej i do odcinka
 22. Prostopadłość prostych
 23. Znajdowanie lidera
 24. Sprawdzanie monotoniczności ciągu liczb
 25. Porządkowanie przez zliczanie
 26. Jednoczesne wyszukiwanie max i min
 27. Ogólny problem plecakowy
 28. Decyzyjny problem plecakowy
 29. Wydawanie reszty
 30. Sprawdzaie czy słowo jest palindromem
 31. Sprawdzanie czy podane słowa to anagramy
 32. Wyszukiwanie wzorca w tekście
 33. Obliczanie wartości wyrażenia ONP
 34. Szyfrowanie z kluczem