poniedziałek, 7 grudnia 2015

Zagadnienia do testu z algorytmów i podstaw programowania klasy 1

Zapisać  rozwiązanie prostego problemu algorytmicznego w postaci:
  • schematu blokowego w JavaBlock lub odręcznego rysunku tego schematu
  • zapisać specyfikacje rozwiązania czyli nazwy zmiennych stanowiących dane wejściowe i wyjściowe, typ zmiennych (liczba całkowita, rzeczywista, napis itd.) i krótki opis.
  • kod źródłowy w języku c++

Przykładowe problemy algorytmiczne: obliczanie pola prostokąta, dzielenie dwóch liczb z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero, obliczanie wartości bezwzględnej, sprawdzenie czy liczba jest parzysta, obliczanie potęgi liczby o podanym wykładniku.

środa, 21 października 2015

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym klasa 3

Pojawił się nowy plik z wykonaniami algorytmów w akruszu kalkulacyjnym.
Zadanie 4 wymaga dokończenia. Plik znajduje się w Pobieraniu ćwiczeń w katalogu Algorytmy arkusz.


poniedziałek, 21 września 2015

Zagadnienia powtórzenie programowanie kl. 3C

1) Szkielet programu
2) Typy zmiennych oraz operacje wejścia wyjścia (klawiatura, ekran)
3) Generowanie liczb losowych
4) Instrukcja warunkowa
5) Pętle
6) Tablice
7) Funkcje
8) Rekurencja
9) Zapis odczyt z pliku